شرکـت فناوری اطلاعات رایان صـدرا ارتباطات مبیـن ( رصـام )

آموزش ، پشتیبانـی و خدمات رسانی به حوضه آی تی شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در امور مرتبط به کامپیوتر و طراحی

بـزن بریـم
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Zero Configuration

Lorem ipsum dolor sit amet elit, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna.

Code Security

Lorem ipsum dolor sit amet elit, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna.

Team Management

Lorem ipsum dolor sit amet elit, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna.

Access Controlled

Lorem ipsum dolor sit amet elit, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna.

خدمـات شـرکت رصـام

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cloud databases
Website hosting
File storage
Forex trading
File backups
Remote desktop
Email servers
Hybrid cloud
book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic
big-monitor creative developer flower-top small-monitor small-top table target shape main-pic

Design & Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Responsive design
React web development
Android apps development
Laravel web development
iOS apps development
UX/UI design
E-commerce development
Print ready design

Our Features

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Incredible Infrastructure

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

Email Notifications

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

Simple Dashboard

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

Information Retrieval

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

Drag and Drop Functionality

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

Deadline Reminders

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua.

کارشناسان رصـام

کارشناسان ما متخصصان خبره ای هستند که شمارا در امور کامپیوتر برای رسیدن به نتیجه عالی یاری خواهند کرد

We always try to understand users expectation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

00K

Downloaded

00K

Feedback

00+

Workers

00+

Contributors

Have any question about us?

Don't hesitate to contact us

Contact Us
map

Our Recent Works

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

shape
shape
shape
shape

Pricing Plans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Basic Plan

$15.00 /Mon
 • 5 GB Bandwidth
 • Highest Speed
 • 1 GB Storage
 • Unlimited Website
 • Unlimited Users
 • 24x7 Great Support
 • Data Security and Backups
 • Monthly Reports and Analytics

Advanced Plan

$35.00 /Mon
 • 10 GB Bandwidth
 • Highest Speed
 • 3 GB Storage
 • Unlimited Website
 • Unlimited Users
 • 24x7 Great Support
 • Data Security and Backups
 • Monthly Reports and Analytics

Expert Plan

$65.00 /Mon
 • 15 GB Bandwidth
 • Highest Speed
 • 5 GB Storage
 • Unlimited Website
 • Unlimited Users
 • 24x7 Great Support
 • Data Security and Backups
 • Monthly Reports and Analytics
shape
shape
shape
shape

What users Saying

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
شرکـت و استارتاپ هایی که با ما همکاری می کنند

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی و اطلاعیـه های مروبط به آی تی و دنیای کامپیوتـر را از رصام ببینید